Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτή την ιστοσελίδα ορίζουν τον τρόπο διαχείρισης του ιστοτόπου από τους χρήστες της σελίδας.

Οι παρόντες Όροι θα εφαρμόζονται πλήρως και θα επηρεάζουν τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας από εσάς. Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου.

Η χρήση του ιστοτόπου δεν επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εξαιρουμένου του περιεχομένου που σας ανήκει βάσει της Πολιτικής Απορρήτου, οι δικαιοπάροχοι αυτής της ιστοσελίδας κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα υλικά που περιέχονται σε αυτή.

Περιορισμοί και Απαγορεύσεις

Κάθε χρήστης του ιστοτόπου υπόκειται στους παρακάτω αυστηρούς περιορισμούς:

Απαγορεύεται η δημοσίευση, η πώληση, η υποαδειοδότηση και/ή άλλη εμπορική εκμετάλλευση οποιουδήποτε υλικού αυτού του ιστοτόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο
Απαγορεύεται η δημόσια εκτέλεση ή/και προβολή οποιουδήποτε υλικού του ιστοτόπου που είναι ή μπορεί να είναι επιζήμιος για τον παρόντα ιστότοπο
Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση των χρηστών στον παρόντα ιστότοπο
Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος Ιστότοπου κατά παράβαση των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε φυσικό ή επιχειρηματικό πρόσωπο
Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, συλλογή δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δράση σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο
Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος ιστότοπου για οποιαδήποτε διαφήμιση, προωθητική ενέργεια ή μάρκετινγκ χωρίς την έγγραφη αποδοχή και αδειοδότηση των νόμιμων ιδιοκτητών του ιστοτόπου

Ορισμένες περιοχές αυτής της ιστοσελίδας είναι περιορισμένης πρόσβασης και η COYA μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβασή σας σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτής της ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτόν τον Ιστότοπο είναι απολύτως εμπιστευτικά.

Προσωπικό περιεχόμενο

Στους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, ως “Προσωπικό Περιεχόμενο” νοείται κάθε ήχος, βίντεο, κείμενο, εικόνα ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανίσετε ή να ανεβάσετε στην παρούσα ιστοσελίδα. Εμφανίζοντας το περιεχόμενο σας, παραχωρείτε στην COYA μια μη αποκλειστική, αμετάκλητη, υποαδειοδοτούμενη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του σε όλα τα μέσα.

Το “Προσωπικό σας Περιεχόμενο” πρέπει να είναι δικό σας και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Η COYA διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το περιεχόμενο σας από τον παρόντα ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Αποποίηση Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η COYA, ούτε οποιοδήποτε από τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οτιδήποτε προκύπτει ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου.

Με την παρούσα δήλωση η COYA απαλλάσσεται στο μέγιστο βαθμό από και έναντι οποιασδήποτε ή/και όλων των ευθυνών, εξόδων, απαιτήσεων, αιτιών αγωγής, ζημιών και εξόδων που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με την παραβίαση από μέρους σας οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης.

Διαχωριστιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, οι εν λόγω διατάξεις διαγράφονται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

Μεταβολή των όρων

Η COYA επιτρέπεται να αναθεωρεί τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της, και χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο αναμένεται να επανεξετάζετε τους παρόντες Όρους σε τακτική βάση.

Νομικό πλαίσιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, και υποβάλλονται σε μη αποκλειστική δικαιοδοσία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην Ελλάδα για την επίλυση τυχόν διαφορών.